Информация за пресата

Засилено предлагане на работа в секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“

сряда, 08 май 2024
 

Почти половината предложния в страната са в тези два сектора

 Предложенията за работа през м. април са нараснали с 5% или близо 2300 спрямо предходния месец. Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, това се дължи почти изцяло на засиленото предлагане в секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Само в тези 2 сектора предложенията са общо 2200 повече спрямо м. март.

На годишна база все още наблюдаваме по-малък брой обяви за работа, спрямо същия период през 2023г. Разликата е малка - около 800 предложения по-малко и се равнява на 2% спад.

Както посочихме по-горе, с най-голям ръст са предложенията за работа в секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. През м. април обявите в тях са нараснали съответно с 1200 (12% ръст) и 1025 (11 % ръст).

Ръст на предложенията наблюдаваме и в секторите „Административни и обслужващи дейности“ (270 предложения повече, 5% ръст), „Логистика и транспорт“ (150 предложения повече, 3% ръст) и „Производство“ (50 предложения повече, 1% ръст).

Броят на обявите остава непроменен в секторите „Здравеопазване и фармация“,  „Строителство“ и „Счетоводство, одит, финанси“, а в секторите „ИТ“ и „Маркетинг и реклама“ отчитаме лек спад от 4% във всеки сектор (около 40 предложения по-малко).

На годишна база, през последните месеци, наблюдавахме спад в повечето сектори. През м. април имаме малко по-различна картина – в повечето сектори отчитаме ръст. Спад се наблюдава в секторите „Производство“, „Маркетинг и реклама“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „ИТ“, като за пръв път от последните 12 месеца спадът в „ИТ“ е под 30%.

Дялово разпределение

Анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че традиционно за сезона с най-голям дял на обявите са секторите „Търговия и продажби“ (26%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (19%) – само тези два сектора съставляват почти половината (45%) от предлаганата работа в страната. След тях се нареждат секторите „Производство“ (15%),  „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „ИТ“ (7%),   „Строителство“ (5.4%),   „Счетоводство, одит, финанси“ (4.9%), „Здравеопазване и фармация“ (4.8%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).            

Работа от вкъщи

При предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа отчитаме лек ръст от 2% (100 предложения повече), а като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения вече заемат 8%  от предлагането през м. април.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 49% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (19%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (9%).

Предлагане по градове

Продължаваме да наблюдаваме положителна тенденция във водещите областни градове. Ръстът на предложенията е, както следва: София (2%), Пловдив (6%), Варна (5%), Бургас (10%), Русе (5%) и Стара Загора (2%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 40%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner