Информация за пресата

Стабилизиране на предложенията в „ИТ“ сектора

понеделник, 08 юли 2024
 

 

Въпреки спада на всички обяви все още няма повод за притеснения

С покачването на температурите през м. юни, спада броят на обявите, които биват публикувани във водещите сайтове за работа в страната.

Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger предложенията за работа са намалели с 6% (около 3000 по-малко) спрямо предходния м. май. Въпреки това те са с 1% повече спрямо същия период през 2023г. 

Основно спадът през месеца се дължи на по-малкия брой обяви в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (2100 предложения по-малко) и „Търговия и продажби“ (1000 предложения по-малко). Не бива да се пренебрегва и фактът, че в активните отпускарски месеци през лятото активностите по търсене и предлагане на работа също намаляват и тази тенденция се наблюдава всяка година.

Това показва, че все още няма изменение в общото предлагане на работа през годината или опасенията за предстояща криза все още не се отразяват в наличието на възможности за работа.. Разбира се, има динамика на предлагането в различните сектори, но общото ниво на предлагане се запазва почти непроменено.

Лек ръст на предложенията през месеца наблюдаваме в сектор „Логистика и транспорт“ (100 предложения повече, 2% ръст) и за пръв път от началото на годината в сектор „ИТ“ (50 предложения повече, 2% ръст).

Умерен спад се наблюдава при предложенията в секторите „Маркетинг и реклама“  (20 предложения по-малко, 2% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (70 предложения по-малко, 5% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (90 предложения по-малко, 2% спад),  „Здравеопазване и фармация“ (150 предложения по-малко, 6% спад) и „Производство“ (240 предложения по-малко, 3% спад).

Както споменахме по-горе, по-забележим спад наблюдаваме в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (2100 предложения по-малко, 21% спад) и „Търговия и продажби“ (1000 предложения по-малко, 8% спад).

Тези два сектора заемат най-голям дял от предложенията в страната и съответно месечната динамика на предложенията е най-силно изявена.

В сектор „Строителство“ боят на предложенията остава непроменен спрямо предходния месец.

Анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че при предлагането по сектори на годишна база се наблюдава спад в секторите „ИТ“ (-20%), „Строителство“ (-4%) и „Производство“ (-1%). В останалите сектори отчитаме по-голям брой предложения спрямо м. май 2023, като динамиката е илюстрирана на схемата по-долу.

Дялово разпределение

С най-голям дял на обявите са секторите „Търговия и продажби“ (25%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (17%) и „Производство“ (15%). След тях се нареждат секторите „Логистика и транспорт“ (12%), „Административни и обслужващи дейности“ (11%),  „ИТ“ (7%),   „Строителство“ (6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4.9%), „Здравеопазване и фармация“ (4.8%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 3% или 100 предложения от този тип по-малко през м. юни. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 8%  от предлагането.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 47% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (19%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (18%) и „Търговия и продажби“ (9%).

Предлагане по градове

Във всички водещи областни градове предложенията са намалели през м. юни. В гр. София спадът е 4%, а в останалите:  Пловдив (-6%), Варна (-12%), Бургас (-14%), Русе (-2%) и Стара Загора (-3%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 41%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner