Информация за пресата

Продължава спадът на предложенията за работа в „ИТ“ сектора

четвъртък, 06 юни 2024
 

Секторът е единственият, в който има спад на обявите през м. май

 

Предложенията за работа през м. май са с около 2000 повече от тези през предходния м. април – това е 4% ръст на месечна базатова показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger.

Общият брой на предложенията в края на м. май е малко над 50 000, като почти във всички сектори наблюдаваме ръст в броя на обявите.

Единствено изключение прави „ИТ“ секторът, в който наблюдаваме близо 200 предложения по-малко или спад от 6%.

В сравнение със същия период през 2023 г. няма изменение в общия брой на предложенията за работа – те са с около 450 по-малко спрямо м. май 2023 г., но това е разлика, която може да бъде компенсирана в рамките на един ден в зависимост от интензитета на предлагане.

С най-голям ръст през м. май са предложенията за работа в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (680 предложения повече, 7% ръст), „Логистика и транспорт“ (600 предложения повече, 12% ръст) и  „Търговия и продажби“ (380 предложения повече, 3% ръст).

В останалите сектори ръстът на предложенията е, както следва: „Производство“ (300 предложения повече, 4% ръст), „Здравеопазване и фармация“ (130 предложения повече, 6% ръст), „Строителство“ (80 предложения повече, 3% ръст), „Маркетинг и реклама“ (60 предложения повече, 4% ръст).

В секторите „Административни и обслужващи дейности“ и „Счетоводство, одит, финанси“ наблюдаваме малък ръст, но като цяло броят на предложеният в тях остава почти непроменен.

Както отбелязахме по-горе, спад се наблюдава единствено в сектор „ИТ“ (200 предложения по-малко, 6% спад).

Анализът на предлагането по сектори на годишна база продължава да показва спад в сектор „ИТ“ (-25%) и по-ниски нива на предлагане в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-10%), „Маркетинг и реклама“ (-6%) и „Производство“ (-3%). В останалите сектори отчитаме по-голям брой предложения спрямо м. май 2023, като динамиката е илюстрирана на схемата по-долу.

Дялово разпределение

Подобно на предходните 2 месеца с най-голям дял на обявите са секторите „Търговия и продажби“ (25%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (20%) и „Производство“ (15%). След тях се нареждат секторите  „Административни и обслужващи дейности“ (10.9%), „Логистика и транспорт“ (10.7%), „ИТ“ (6%),   „Строителство“ (5.3%), „Здравеопазване и фармация“ (4.8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4.8%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

 

Работа от вкъщи

Според анализът анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа остава непроменен през м.  май – около 3 400. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 8%  от предлагането.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 47% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (20%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (17%) и „Търговия и продажби“ (10%).

Предлагане по градове

Продължава ръстът на предложенията във водещите областни градове. В гр. София той е 5%, а в останалите:  Пловдив (4%), Варна (2%), Бургас (2%), Русе (10%) и Стара Загора (6%).

Общо предложенията в тези градове са с около 1500 повече, което е ръст от 5%.  

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 40%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

 

Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner