EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист, обработка на данни - билинг
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист, обработка на данни - билинг

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

-Корекции на фактури;
-Издаване на ръчни фактури за допълнително начисление;
-Смяна на име и закриване на партиди;
-Смяна на тарифност и промяна на цени;
-Изготвяне на справки за потребление;
-Набиране, уточняване и актуализация на клиентски данни;
-Въвеждане на данни, необходими за фактуриране на нови места за потребление;
-Осъщестяване на дейности за клиенти на топлоенергия и услуги;
-Участие в тестове на доработки и формуляри и други дейности в подкрепа на екипа и отдела;
-Подготовка на данни за промени за клиенти на свободен пазар и анализиране и отстраняване на грешки при изпълнението;
-Обработка на файлове за комуникации и изпращане на електронни фактури и електронни пратки;
-Анализ на данните - база данни на KVASY и дефиниране и обработка на справки и репорти.

Изисквания и необходими умения

-Висше икономическо или техническо образование;
-Минимум 1 опит в сфера свързана с икономика, финанси, счетоводство, управление база данни или в сферата на електро- или топлоенергетиката;
-За предимство ще се считат умения и опит за работа с бази данни и извличане и обработка на данни по зададени критерии /възможно е да е курс или допълнителна квалификация, свързана с начално програмиране/;
-Технически и икономически познания свързани с процеса на фактуриране;
-Познаване на нормативните и законови изисквания за издаване и коригиране на фактури;
-Свободно използване на софтуерните продукти „Excel”, „Word”. Познания по различни билинг или счетоводни програми ще се считат за предимство;
-Добро владеене на английски или немски език е предимство;
-Инициативност и самостоятелност; умения за прецизно и точно изпълнение на поставени задачи; умения за работа при повишена натовареност и справяне със стресови ситуации; умения за съвместяване на дейности от различен характер.

Ние Ви предлагаме

-Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания, в която се ценят уважението, коректността, професионалния подход, отговорността, сътрудничеството и ангажираността;
-Утвърдени правила и стандарти на работа;
-Много добри условия на труд и отлична социална политика.

Срок за кандидатстване: 17.02.2023 г.

Ако предложението ни Ви заинтригува, очакваме Вашето CV и кратко писмо като използвате бутона Кандидатствай, който ще Ви отведе до формата за кандидатстване на нашия уебсайт.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx
JobTiger Banner
JobTiger Banner