Пощенска банка / Юробанк България АД
Младши експерт премиум банкиране - гр. София
София
длъжност на пълно работно време

Младши експерт премиум банкиране - гр. София

София длъжност на пълно работно време

За нас

Пощенска банка, част от Юробанк Груп, има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора.
Компанията e отличена като „Топ работодател“ от Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света.

Отговорности

• Обработва внасянето, тегленето и изплащането на парични средства (в лева и във валута), съгласно нарежданията на клиенти и в съответствие с вътрешните правила и приложимите процедури и инструкции;
• Приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;
• Отговорен е да проверява идентичността на клиента, когото обслужва;
• Установява потребностите на настоящите и потенциалните заможни клиенти на Банката, с цел предлагане на оптимални финансови решения, чрез банковите продукти и услуги;
• Извършва продажби на банкови и финансови продукти и услуги, предназначени за заможните клиенти в реална и виртуална среда, в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила и процедури на Банката;
• Установява и управлява дългосрочно взаимоотношенията със заможните клиенти на Банката.

Изисквания и необходими умения

• Придобито висше образование;
• Професионален опит в работата с чуждестранна и/или национална валута;
• Минимум 1 година професионален опит в областта на банковото дело и финансите;
• Отлични комуникативни умения и умения за установяване потребностите на клиентите;
• Мотивация за постигане на високи резултати;
• Много добри познания по английски език - писмено и говоримо;
• Много добра компютърна грамотност (MS Office).

Ние Ви предлагаме

• Предизвикателна позиция в международна банка с изградена позиция на пазара;
• Атрактивно възнаграждение;
• Конкурентна система за допълнително стимулиране, съобразена със спецификата на позицията и постигнатите резултати;
• Възможност за професионално и личностно развитие;
• Ясно дефинирани кариерни пътеки;
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
• Работа в приятелскa и динамична среда;
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
• Карта Multisport на преференциална цена;
• Преференции при ползване на банковите ни продукти
Zaplatomer Banner