ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Мениджър връзки с ключови МСП клиенти
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър връзки с ключови МСП клиенти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

В дирекция "МСП Банкиране" търсим своя нов колега - позитивен, комуникативен и резултатно ориентиран, на който да предложим предизвикателството за заеме позиция Мениджър връзки с ключови МСП клиенти. Той трябва да има силно желание да изгражда дългосрочни, устойчиви и основани на взаимно доверие отношения с клиенти от сегмент „Малки и средни предприятия“ /компании с годишен оборот между 2 млн. и 30 млн. лв./

Дирекцията отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите в пълния набор от кредитни и некредитни услуги.


ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
- Привлича, обслужва и развива взаимоотношения с нови МСП клиенти, като фокуса в дейността е насочен към ключовите клиенти
- Управлява поверения портфейл от МСП клиенти така че да постига максимална рентабилност за Банката
- Отговаря за извършване на кръстосани продажби във връзка с постигане на целите и изпълнение на бюджета
- Задълбочава взаимоотношенията със съществуващи клиенти, като фокусът в дейността е насочен към увеличаване на броя и доходността, генерирана от ключови клиенти
- Изготвя аргументирани кредитни становища за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл
- Следи за качеството на кредитния портфейл и предприема навременни действия с цел погасяване на просрочените суми, предоговаряне на експозицията и др.

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
- Висше икономическо образование
- Професионален опит в банковата сфера, счетоводство или корпоративни финанси – минимум 3 години
- Добри познания по финансов анализ; познания в областта на фирмените кредити
- Способност за решаване на разнообразни проблеми
- Способност за творческо и аналитично мислене
- Комуникативност, бизнес етика и лоялност, предприемчивост, споделяне на знания и висок екипен дух
- Отлична компютърна грамотност
- Владеене на английски език ще се счита за предимство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
- Бонус за препоръчване на кандидат за работа
- Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
- 25 дни платен годишен отпуск
- Преференциална такса за ползване на карта за спорт
- Възможност за присъединяване към солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда


Споделете бъдещето си с нас!

В случай, че искате да станете част от страхотния ни колектив, моля, изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД

Zaplatomer Banner