ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Мениджър връзки малки и средни предприятия в град Варна
Варна
длъжност на пълно работно време

Мениджър връзки малки и средни предприятия в град Варна

Варна длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


В дирекция "МСП Банкиране" търсим своя нов колега - позитивен, комуникативен и резултатно ориентиран, на който да предложим предизвикателството за заеме позиция Мениджър връзки с малки и средни предприятия. Той трябва да има силно желание да изгражда дългосрочни, устойчиви и основани на взаимно доверие отношения с клиенти от сегмент „Малки и средни предприятия“ /компании с годишен оборот между 2 млн. и 30 млн. лв./.

Дирекцията отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите в пълния набор от кредитни и некредитни услуги.


ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Идентифицира и привлича нови клиенти в сегмент малки и средни предприятия на ОББ АД
• Управлява активно взаимоотношенията със съществуващите клиенти чрез увеличаване дела на банково-застрахователните услуги, които ползват от и чрез ОББ АД
• Представя пълната гама от продукти и гаранционните инструменти, предлагани от Банката пред нови и съществуващи клиенти
• Изготвя аргументирани кредитни апликации за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл
• Контролира и следи цялостната доходност и качество на портфейла

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше икономическо образование
• Професионален опит в банковата сфера и финансирането на малки и средни предприятия или сходна позиция ще се счита за предимство
• Опит в счетоводството и корпоративните финанси ще се счита за предимство
• Умения за работа с клиенти, аналитичност и делова комуникативност
• Много добра компютърна грамотност
• Владеенето на английски език ще се счита за предимство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията, вкл. участие във вътрешна МСП академия – организирано обучение за всички нови колеги
• Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
•Възможност да получаване на бонус всяко тримесечие на база успешно постигане на заложени цели
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Допълнително здравно осигуряване
• Застраховка Живот/ Злополука
• Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
• Бонус за препоръчване на кандидат за работа
• Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
• 25 дни платен годишен отпуск
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт
• Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

СПОДЕЛЕТЕ БЪДЕЩЕТО СИ С НАС !
В случай, че искате да станете част от страхотния ни екип, моля, изпратете ни своя актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Zaplatomer Banner