ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Мениджър продажби спестовни и инвестиционни продукти гр. Велико Търново
Велико Търново
длъжност на пълно работно време

Мениджър продажби спестовни и инвестиционни продукти гр. Велико Търново

Велико Търново длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ако Вие имате:
- Висше Икономическо образование
- Професионален опит в областта на инвестициите и банковото дело
- Добри комуникативни умения и способности за работа в екип
- Ангажираност и самоинициативност, гъвкавост и възможност за адаптиране към динамично променлива среда
- Сертификат за инвестиционен консултант от Комисия за финансов надзор (предимство)
- Отлична компютърна грамотност (Microsoft Office)
- Владеене на английски език (предимство)

И искате да:
- Участвате в изпълнение стратегията на Банката за продажби и консултации на спестовни, депозитни, инвестиционни и инвестиционно застрахователни продукти на граждани и юридически лица.
- Участвате в съвместни срещи с мениджърите и отговорните служители от КМ, с цел консултация на клиенти за инвестиционни решения, които отговарят на реалните им нужди, съобразени с рисковия им профил.
- Съвместно с Мениджър частно банкиране реализирате маркетингови събития, кампании с цел подпомагане на продажбите на инвестиционни и инвестиционно застрахователни продукти.
- Изготвяте учебни и помощни материали за подпомагане на продажбите/ скриптове, оферти и др. / и организира тяхното използване от служителите в региона.
- Отговаряте за качеството на обученията, провеждани по отделни направления и за качеството на клиентските консултации. Изпълнявате ролята на наблюдаващ консултант и обучител на служителите в Клонова мрежа

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
- Бонус за препоръчване на кандидат за работа
- Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
- Възможност за работа от вкъщи
- 25 дни платен годишен отпуск
- Преференциална такса за ползване на карта за спорт
- Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

Zaplatomer Banner