2ND BUSINESS LEADERS
AND HR MEETUP

19 - 20 януари 2017 г.
Хотел Калина Палас
Гр. Трявна

За събитието

По време на второто издание на Business Leaders and HR Meetup отново ще засегнем едни от най-актуалните през изминалата година теми. В рамките на дискусионната програма, посетителите ще имат възможността да дискутират начините за постигане на ангажираност на служителите и защо тя е важна. Вторият акцент в програмата ще бъдат практическите аспекти в образованието. Предвидена е и сесия за анализ, обсъждане и обратна връзка. В рамките на двата дни, участниците ще могат да споделят опит, да създадат нови бизнес контакти, да чуят нови гледни точки, и да обсъдят различни теми в неформална и приятелска среда.

Business Leaders and HR Meetup събира собственици и управители на компании от различни бизнес сектори и HR специалисти от бизнеса на едно място. Целта на тези срещи е по време на панелни дискусии да се обсъдят актуалните тенденции и проблеми на пазара на труда и предложения за решаването им.

Вижте видеото от миналото събитие

Програма

Чeтвъртък, 19 януари 2017 г.
10:00 – 10:30
Откриване
10.30 – 12.30
Панелна дискусия: Ангажираност на персонала
  • Ангажираност срещу удовлетвореност: Какво поставя ангажираността на дневен ред в компаниите?
  • Основни двигатели на ангажираността: Кои са най-значимите политики, процедури и практики, които правят служителите ангажирани към целите на организацията?
  • Сравняване с другите или стремеж към подобрения: Как се използват резултатите от изследванията на ангажираността - навътре за непрекъснато усъвършенстване или навън за сравнение с конкуренцията?
  • От "За информация" към "За действие": Защо планът за действия на база получените резултати от изследването на ангажираността е толкова важен, колкото всички останали планове и програми в организацията?
12:30 – 14:00
Обяд
14.00 – 16.00
Панелна дискусия: Практически аспекти в средното и висшето образование – дуално обучение и магистърски програми
  • Професионално средно образование: Какво се случва, новости в нормативната база; Дуално и практическо образование;
  • Практическо обучение във висшето образование: Нормативна база, докъде е автономията на ВУЗ; Разлика с дуално образование и опитът в България и други европейски страни;
  • Магистърски програми по заявка на работодател: Мода и/или необходимост; Разлики с дуалното обучение.
16.00 – 18.00
Networking
20:00
Вечеря
Петък, 20 януари 2017 г.
10.00 - 11.30
Анализ и обратна връзка от участниците по основните теми на събитието
11.30 – 12.00
Заключителна сесия

Модератори

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ
Ангажираност на персонала


Стоян Ганев
Управител на Audit Advice Associates
ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ
Практически аспекти в средното и висшето образование – дуално обучение и магистърски програми
Христо Стоянов
Директор Човешки ресурси
на ХЕРТИ - М ООД и Артемис ООД
Панелисти
Радомир Чолаков Executive director of Kaolin AD
Member of the MB of the Bulgarian Chamber of Mining and Geology
проф. д-р Христо Бонджолов Rector of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Регистрация


Регистрацията за Business Leaders and HR Meetup приключи.
Място на събитието
Хотел „Калина Палас“
гр. Трявна, ул. Панорама 15
19 – 20 януари 2017 г.

Регистрирай се

Участници

Контакти

За повече информация можете да се свържете с екипа на JobTiger:
02/ 49 180 13 / 22
Организатор
Спонсор
Медиен партньор