Хайделберг Матириълс Девня АД

Компания

"Хайделберг Матириълс Девня" АД е най-големият производител на цимент в България, разположен в град Девня, област Варна, в експлоатация от 4 декември 1958 г.  Следвайки вярата си в големия растеж и потенциал за развитие на строителния отрасъл в България, компанията прави крачка в бъдещето с изграждането на нова линия за производство, инвестиция надхвърляща 325 млн. лв. Модерното съоръжение въвежда най-добрата съществуваща технология за производство на цимент. По този начин, дружеството затвърди позицията си на водещ производител на цимент и иновативни строителни продукти с множество награди за постиженията си в различни области.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner