Уеб Трейд ЕООД
София www.webtrade.bg 10 - 20 служителя

Компания

Web Trade е високотехнологична, софтуерна компания с традиции в разработване и внедряване на персонализирани софтуерни решения. Ние покриваме целия процес от дефинирането на изискванията до внедряването, обучение и поддръжка. Ние вярваме, че иновациите, автоматизацията и оптимизация на процеси качествено подобряват ефективността на работа на нашите партньори. 


Нашите ценности са:

• Простота

• Ефективност

• Справедливост


Поддържаме високо ниво на качество и сигурност чрез внедрени системи ISO9001, ISO14001, ISO27001, администрирани със специализирана софтуерна система ISO Software system.


Нашата експертиза е в следните области:

  • Разработване на специализирани софтуерни системи и платформи
  • Разработване на специализирани уеб-базирани софтуерни системи и платформи със следните уникални предимства:
  • ·    Нашите системи и платформи са създадени специално за нуждите на конкретни организации. Лишени са от ограниченията на съществуващите многофункционални платформи с многото ненужни и трудно конфигурируеми функции
  • ·    Ценово конкурентно разработване на софтуерни продукти - използваме свободни от лицензи и с отворен код езици и инструменти за програмиране 
  • ·    Задълбочената фаза на събиране на изисквания и дефиниране на обхвата гарантира бързото и безпроблемно внедряване и възприемане на софтуерните системи в организациите
  • Дизайнът на потребителския интерфейс е уникален за всеки проект и съответства на функционалността на системите и очакванията на потребителите 


  • Уеб разработки

Разработване на платформи за високо натоварване от много потребители:


·    Електронна търговия


·    Уеб портали


·    Системи за управления на събития


·    Системи за трансфер на данни


  • Софтуерна интеграция

Опит в интеграцията с множество платформи и организации: 


·    Финанси: интеграция с разплащателни системи VISA, MasterCard, Българска Национална Банка, Счетоводни и складови платформи, Епей, Изипей, Ажур внедряване на виртуални пос терминали


·    Ютилити: Газ и електро търговия транспорт измервания, Булгартрансгаз, Edigas format, AS4 протоколи за обмен на данни


·    Електронно управление - регистири


·    Телекомуникации: SMS, Jabber сървъри за комуникация, Google auth


Онлайн търговия: Генсофт, складови програми, ЕКОНТ и др


  • Поддръжка


Нашите софтуерни решения се съпровождат от професионална гаранционна и следгаранционна поддръжка:


·    Help Desk


·    Emergency 24hours/7 days


·    Onsite support, health check, 


·    управление на съдържание

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner