Knowbox
София knowbox.bg под 5 заети служителя

Компания

Knowbox е маркетингова агенция с фокус върху PR и дигитален маркетинг. Създаваме позитивна комуникационна среда и публичен имидж на компаниите, техните брандове и служители. Разработваме креативни комуникационни стратегии, разказваме увлекателни истории, провокираме дискусии за обществено значими каузи и овладяваме кризи. Стремим се към към резултати в тяхното качествено и количествено измерение.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner