БТА
София www.bta.bg/bg над 300 служителя

Компания

Българската телеграфна агенция (БТА) е национален независим информационен институт на Република България.

Според Закона за БТА:

(1) Българската телеграфна агенция определя самостоятелно в съответствие с интересите на обществото и на държавата, в съответствие с Конституцията на Република България и със закона за БТА съдържанието на информационната си дейност, като носи отговорност за нея.

(2) Българската телеграфна агенция е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.

БТА е създадена през 1898 г. с указ на княз Фердинанд. Първият си бюлетин издава на 16 февруари същата година.

БТА е член на Алианса на европейските информационни агенции, който приема само една информационна агенция от държава. Асоциацията на балканските информационни агенции е регистрирана в България.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner