Germany Solar Ltd.

Компания

Germany Solar" е нова марка за българския пазар, но ние като основатели, имаме близо 40+ години кумулативен опит в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и най- вече в проектиране и изграждане на покривни ФЕЦ.

Нашата цел и това което ни различава от останалите фирми е немското know-how, и че предлагаме и интегрираме най-иновативните световни тенденции във ВЕИ/ФЕЦ сектора. Ние винаги работим с най-качественото оборудване, гарантиращо безпроблемна експлоатация на системите ни.

 

Мисията на фирмата ни е да помогнем не само за номинална финансова редукция на сметките за ел. енергия, но и за постигане на енергийната независимост  на клиентите ни.

А не на последно място- да постигнем възможно най-малък екологичен отпечатък (ESG критерии) на всяка клиентска къща, офис сграда, фабрика и т.н.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner