BULGARIAN CONSULTING GROUP

София bulgarianconsulting.eu между 5 и 10 служителя

Компания

Българска Консултантска Група (Бългериан Кансълтинг Груп ЕООД) е консултантска практика, в която сме си поставили за цел да подкрепяме предприемачи и мениджъри като предлагаме основни услуги за бизнеса под мотото “Всички важни бизнес съвети на едно място”. Ние предлагаме услуги в четири основни области - право, счетоводство/ТРЗ, бизнес консултиране и управление на проекти. В нашия екип имаме на разположение опитни юристи и адвокати, счетоводители със сериозна практика, икономисти и консултанти с отлична теоретична подготовка и значителен брой реализирани проекти. Всички тези специалисти работят като един отбор с единствената задача да създадат висококачествена услуга и да осигурят успеха на своите клиенти.


Кариерно развитие 

Предлагаме кариерно развитие на специалисти в областта на счетоводството, контролинга и ТРЗ, както и на опитни и високомотивирани юристи, които са профилирали в областта на търговското, административното и облигационното право.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner