Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Компания

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност.

Агенцията организира и контролира създаването, съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви и военновременните запаси; предлага за утвърждаване от Министерския съвет на номенклатурата и нормативите за държавни резерви; внася отчети за дейността си пред Министерския съвет и пред Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната; участва в дейностите по международното сътрудничество, европейската и евроатлантическа интеграция.

В системата на държавния резерв се съхраняват следните основни запаси-горива; химикали; хранителни стоки; черни и цветни метали; резервни части; дървен материал и хартия; лекарствени средства, болнично и санитарно имущество, апаратури и инструментариум.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner