Крестън БулМар
София www.bulmar.com 50 - 300 служителя

Компания

Крестън БулМар е най-голямата счетоводна компания в България, с над 20 офиса в страната и близо 200 служители. Компанията e част от Kreston Global, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с офиси в над 110 държави, в които работят над 23 500 професионалисти. 


В XXI век счетоводителят се превърна в най-важния бизнес консултант за развитието на всеки бизнес. Професията на счетоводителя се променя много бързо в дигиталния свят, като става все по-експертна, все по-мултидисциплинарна и все по-нужна на бизнеса – професия, която ще става все по-значима и все по-високоплатена.


В Крестън БулМар работим с големи и предизвикателни клиенти, които очакват от нас качествени финансови отчети и ефективни бизнес консултации. При нас дигитализацията и автоматизацията на счетоводния труд са на едни от най-високите нива, за да можем да сме максимално фокусирани върху финансовите отчети и ефективните бизнес решения.


За нашите клиенти ние не сме просто техният счетоводител, за нашите клиенти ние сме и основен бизнес консултант за тяхното развитие.


В Крестън БулМар сме фокусирани основно върху:

- съставяне на политики за най-добра отчетност в бизнеса на нашите клиенти;

- създаване на решения за все по-автоматизирано осчетоводяване;

- решаване на сложни счетоводни, данъчни и финансови казуси;

- съставяне на качествени финансови отчети, които са истинското лице на бизнеса;

- правене на финансови и бизнес анализи; и

- предлагане на ефективни бизнес решения.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner