Фесто Производство ЕООД

София www.festo.bg над 300 служителя

Компания

Festo AG & Co.KG

Фесто дава импулси за индустриалната автоматизация. Ние правим клиентите си по-продуктивни. С нашето ноу-хау, с погледа си върху цялото и с любовта към детайла.

Ние въодушевяваме чрез интелигентни и интуитивни решения за индустриалната автоматизация. Просто Fеsto!

Да бъдем световни лидери на пазара на пневматичните и електрическите задвижвания в индустриалната автоматизация и при техническото образование за нас означава да сме взискателни, да умеем да ценим, да гледаме напред, да сме отговорни. Всеки ден. И да се подобряваме непрекъснато.

Фесто Производство ЕООД е дъщерна компания на германския концерн Festo AG & Co. KG, световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Заедно с всички 20 100 сътрудници на Фесто по целия свят ние споделяме една обща цел: максимална производителност и конкурентоспособност на нашите повече от 300 000 клиенти.


Фесто Производство ЕООД

Заводът в София е световен лидер в производството на електромагнитни датчици за пневматични цилиндри. Основната производствена включва също и производството на сензори за поток и налягане, пропорционални вентили, комуникационни модули, контролери и присъединителни кабели. Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Създадено през 2001 година, българското дружество бързо се развива. И ако през 2001 г. оборотът на дружеството е 12,5 милиона лева, сътрудниците – 155, а производствените помещения са под наем, то в края на 2017 г. оборотът надхвърля 135,3 милиона лева, сътрудниците са почти 900, а собствените производствени и логистични площи са в размер на 20 000 кв. м.

Основен приоритет за Фесто Производство е изграждането на гъвкава верига за производство и доставки, която да е в състояние да отговори на потребностите на пазара. Водещи са принципите бързина и гъвкавост.


Technical Engineering Center (TEC)

Като глобален играч и лидер в индустриалната автоматизация, Фесто се изправя пред редица предизвикателства във все по-динамичната и променяща се пазарна среда. Следващата революция на Индустрия 4.0 изисква и следващо ниво на холистичен дизайн на системите, което да позволява все по-голям брой компоненти да си взаимодействат и комуникират като интелигентни единици. Увеличаващото се количество генерирани данни и интелигентни алгоритми заедно с уеб/облачните технологии ще създадат допълнителна стойност за клиентите ни в бъдеще.

За да отговори на изискванията на дигитализацията, Фесто ще се фокусира все повече върху електрониката и софтуерното инженерство. България разполага с висококвалифицирани кадри в тези области и поради това концернът избра като ключова фирмата си в София за стартирането на новата дейност.

През следващите години Фесто планира значително увеличение на броя на служителите в производственото дружество в България и по този начин ще превърне местното дружество в едно от ключовите места за глобална научноизследователска и развойна дейност и иновации. Решенията за съвременна роботика заедно с интелигентен и интуитивен софтуер, както за компоненти, така и за уеб/облачни приложения ще бъдат разработвани от новия развойно-технологичен център и ще допринасят за посрещане на нарастващите изисквания на клиентите на концерна.

В рамките на TEC във Фесто Производство се извършва развой на нови продукти с над 80 сътрудници, механични, електронни и софтуерни инженери, отговарящи за целия процес от разработката и изпитанията до внедряването на новите продукти в производствения процес, и които ежегодно работят по над 40 развойни проекта. Основните цели на дружеството са да поеме водеща роля при предлагане на иновативни изделия собствено производство, с конкурентни цени и технически показатели.


Устойчиво развитие

Ние базираме нашата корпоративна отговорност в дългосрочен план на следното мото: „Отговорни действия. Здравословен ръст. През поколенията.“

За да фокусираме действията си, ние сме определили сфери на дейност, в които можем да направим значителен принос от гледна точка на основните социални предизвикателства.

Нашите шест области на дейност отразяват нашата ангажираност с образованието и знанията, както и с технологиите и иновациите, и са насочени към намаляване на отрицателните ефекти върху човечеството и околната среда и постигането на положително въздействие:

-  Техническо образование

-  Енергийна ефективност

-  Използване на материалите

-  Околна среда и енергия

-  Здраве и безопасност

-  Учене през целия живот

Като семейно предприятие, Фесто има ангажименти за устойчивото развитие. Като добър корпоративен гражданин, концернът Фесто демонстрира отношението на отговорност към обществото и опазването на околната среда – както в Централата на Фесто в Германия, така и в локалните подразделения на концерна в около 60 национални дружества по целия свят.


Отговорност към образованието

Фесто Производство провежда дългогодишна и последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование. Повече от 10 години дружеството успешно реализира стажантски програми за ученици и студенти от професионални гимназии с технически специалности, както и за технически университети.

Фесто Производство е една от водещите компании в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, чиято основа е „учене чрез работа“.


Сътрудниците – най-ценният актив на дружеството

Откритата комуникация на планираните стратегически мерки за постигане на годишните ни цели и въвличането на всички отдели, звена и целия състав за даване на своя принос за постигането максимални резултати е ключов фактор за нашия успех.

Процесът на управление на представянето на сътрудниците е един от основните инструменти за мотивация. Основава се на мисията, визията и ценностите на дружеството, както и на компетентностния модел, съдържащ основни лидерски и функционални компетенции, съобразени с мястото и ролята на сътрудниците в организацията. Целеполагането, планирането на обученията и развитието, непрекъснатата обратна връзка и оценяването на постигнатото, са подкрепени от специализирания софтуер SuccessFactors.

Мотивацията на персонала се поддържа с изключително богатия пакет от социални придобивки, допълнително здравно застраховане, гъвкаво работно време, коледно възнаграждение, възможности за обучения, посещения на конференции, изложения и семинари, семейно тържество, Коледно парти, други фирмени събития, благотворителни акции и инициативи.

Кариерното развитие и планирането на приемствеността са систематизирани и установени процеси, свързани с идентифицирането и развитието на таланти в дружеството. Гордеем се с възможностите, които ежегодният ръст на предприятието дава за развитие на сътрудниците, като над 2/3 от новите позиции са заемани чрез вътрешно израстване.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner