36 обяви
покажи

Стажант Сателитна комуникация – с. Плана

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Софийска област
08.04.2021

Стажант Дигитални продажби и Търговски маркетинг – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант Развитие магазинна мрежа – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант, Маркетингови кампании – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант Международни продажби на едро– гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант, Поддръжка на оборудване мобилна мрежа – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант Поддръжка на радио и ТВ станции - гр. Смолян

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Смолян
08.04.2021

Стажант Телекомуникационни услуги – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант Наблюдение и Конфигуриране на мрежата и услугите, NOC - София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
08.04.2021

Стажант Международни продажби на едро– гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
07.04.2021

Стажант Вътрешен одит

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Пловдив
07.04.2021

Стажант, Обслужване на продажби и оплаквания – гр. София

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
София
07.04.2021
ITCD