16 обяви
покажи

Техник Автоматизация в сектор „Система за управление на сградата“ в София

BULATSA
София
22.02.2021

Системен администратор в сектор “Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация” (СОИПРИ) в София

BULATSA
София
22.02.2021

Авиоинженер – КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“(СОИПРИ) в София

BULATSA
София
22.02.2021

Aвиоинженер в сектор „Метеорологична техника“ в София

BULATSA
София
22.02.2021

Авиоинженер в сектор „Kомуникации, навигация и обзор” в Пловдив

BULATSA
Пловдив
22.02.2021

Специалист в отдел „Информационна сигурност“ в София

BULATSA
София
22.02.2021

Авиоинженер – КНО в сектор „Трасови радиолокационен комплекс – Върбица‘‘ (ТРЛК-Върбица) във Варна

BULATSA
Варна
22.02.2021

Авиоинженер в сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ във Варна

BULATSA
Варна
22.02.2021

Авиоинженер в сектор „Навигация и метеорологична техника” в Бургас

BULATSA
Бургас
22.02.2021

Авиоинженер енергетик – Основно електрозахранване в сектор „Енерго – механично осигуряване” (ЕМО) в Бургас

BULATSA
Бургас
22.02.2021

Авиотехник – механични системи в сектор „Енерго – механично осигуряване ” (ЕМО) в Пловдив

BULATSA
Пловдив
22.02.2021

Специалист в сектор „Оперативен център по информационна сигурност“ в София

BULATSA
София
22.02.2021
ITCD