ISG Personalmanagement OOD
Водач, мотокар
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време

Водач, мотокар

Елин Пелин длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ търси за свой клиент - фирма, лидер в производството на бетонни изделия, с локация в близост до София

Водач, мотокар

Изисквания:
Средно образование
Свидетелство за правоспособност за управление на мотокар
Отговорност и висока прецизност при изпълнение на задълженията
Лоялност към работодателя
Умение за работа в екип
Сръчност и бързина при работа
Дисциплинираност

Основни задължения и отговорности:
Извършва товаро-разтоварни операции; транспортира и подрежда готова продукция
Отговаря за състоянието на приетите от него, върнати от клиенти дървени палета и скари;
Проверява състоянието на мотокара преди започване на работа, зарежда мотокара с гориво и го почиства
При поява на повреди взема мерки за незабавното им отстраняване
Спазва инструкциите по експлоатация и обслужване, познава изискванията за пускане, спиране, временно напускане и оставяне на мотокара след свършване на работа

Предлагат се:
Сигурна и дългосрочна работа в една стабилна фирма
Работа на смени
Възможност за професионална квалификация
Стартова заплата, отговаряща на средната за бранша
Навременно и сигурна изплащане на възнагражденията
Работа в неголям и сплотен колектив
Допълнителни стимули и производствен бонус

Ако проявявате интерес към тази работа моля изпращайте Вашата кандидатура - автобиография с актуална снимка на office@isg.bg под референтен номер 18.11.

Информацията, която кандидатстващият предоставя, е поверителна и ще бъде защитена съгласно Закона за защита на личните данни. ISG ще ги използва само и единствено за целите на подбора.


За контакти информация: Гергана Церовска
Tel: + 359888508905