Техник Автоматизация в сектор „Система за управление на сградата“ в София
София
длъжност на пълно работно време

Техник Автоматизация в сектор „Система за управление на сградата“ в София

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Техник автоматизация в сектор „Система за управление на сградата” (СУС) следи за правилната експлоатация и работа и извършва експлоатация на СУС. Отговорностите на длъжността включват анализ на потенциалния ефект при наличие на отклонения във функционирането на СУС от гледна точка на безопасността при обслужването на въздушното движение, водене на предвидената за обекта технологична и оперативна документация, участие при проверки на системата и нейните подсистеми, както и в осъщестявяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения.

Изисквания и необходими умения

Повече информация за позицията и изискванията, както и за начина на кандидатстване, можете да откриете на сайта на BULATSA - www.bulatsa.com, секция „Инфоцентър“, раздел „Кариери“.

Информация за контакт

Телефон: (02) 9371312, (02) 9371787

ITCD