Венков инженеринг ООД
Технически ръководител
гр.София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
ITCD