Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Управление на ИТ проекти - гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Управление на ИТ проекти - гр. София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Начало на стажа: юни/юли 2021 г.
Продължителност: 3 месеца

Готов ли си да надникнеш в света на бизнеса? Нашите стажове превръщат днешните студенти в утрешните лидери. Как става това? Чрез реални проекти, разнообразни програми за обучение и индивидуални ментори. Освен това ще се свържеш с мрежа от връстници, също толкова мотивирани като теб. Стажантската ни програма е създадена, за да ти даде правилният тласък към твоята кариера.

Ако искаш да надградиш знанията си, докато:

• Се запознаваш с процесите по управление на проекти в компанията;
• Участваш в администрирането и координацията на ИТ проекти;
• Участваш в срещи заедно с проектните ръководители и спомагаш за воденето на протоколи;
• Координираш дадени проектни задачи и организираш комуникацията с останалите функции в компанията/външни доставчици;
• Се запознаваш и активно използваш системата за управление на проекти;
• Подпомагаш изготвянето на седмични и месечни справки за проектите, които се работят в рамките на ИТ;
• Участваш в процеса по планиране на работата по ИТ проекти;
• Следиш и отчиташ прогреса на отделни задачи и сигнализираш при неспазването на срокове;
• Даваш предложения за въвеждане на нови или промяна на съществуващи практики.

Ти си:

• Завършил 3-ти курс с техническа или икономическа специалност;
• С добри компютърни умения – MS Office;
• С познания в областта на Software Delivery Lifecycle и управление на проекти – ще се счита за предимство;
• С отлично ниво на владеене на английски език;
• Комуникативен, аналитичен и организиран;
• Позитивен и с желание за работа в динамична среда;
• С желание да се изправяш пред предизвикателства и да участваш в разрешаването на комплексни задачи, работейки в екип.

Ние ти предлагаме:

• Стаж на трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки;
• Участие в доброволческа инициатива, състезания, игри и други изненади.

Ще се радваме да се срещнем с теб!

Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM, изпрати автобиография като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD