Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Телекомуникационни услуги – гр. Варна
Варна
стаж на пълно работно време

Стажант Телекомуникационни услуги – гр. Варна

Варна стаж на пълно работно време

Описание на позицията

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и креативен кандидат, който да заеме позиция Стажант Телекомуникационни услуги.

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район;
• Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности;
• Участва в дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на краен клиент - интернет, телевизия и телефония;
• Участва в дейности по навременно отстранява възникнали технически повреди.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Минимум завършено средно техническо образование;
• Студенти или наскоро завършили бакалавърска степен по специалностите Комуникационна техника и технологии, Телекомуникации ще се разглеждат с предимство;
• Добри компютърни умения;
• Способност за усвояване и работа с различни операционни системи;
• Работно ниво на ползване на английски език;
• Работа в екип и отговорност.

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България;
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки.

Начин на кандидатстване:

Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM изпрати автобиография, като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD