Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант, Поддръжка на оборудване мобилна мрежа – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант, Поддръжка на оборудване мобилна мрежа – гр. София

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Поддръжка и изграждане на мрежата
Начало на стажа: юни/ юли 2021 г.

Продължителност: 3 месецаГотов ли си да надникнеш в света на бизнесa? Нашите стажове превръщат днешните студенти в утрешните лидери. Как става това? Чрез реални проекти, разнообразни програми за обучение и индивидуални ментори. Освен това ще се свържеш с мрежа от връстници, също толкова мотивирани като теб. Стажантската ни програма е създадена, за да ти даде правилният тласък към твоята кариера.


Ако искаш да надградиш знанията си, докато:

• Съдействаш при инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационно оборудване от преносната среда и мобилната мрежа на телекомуникационния оператор;
• Участваш в тестове на инсталирани нови елементи от мрежата и оформяне на документи за тях;
• Участваш в превантивно обслужване на технологично и инфраструктурно оборудване на обектите на мрежата и поддръжката на локални бази данни;
• Участваш в анализирането на аларми от телекомуникационно оборудване и поддържане на висока ефективност на използване на мрежовите елементи.


Ти си:

• Наскоро завършил бакалавърска степен или последна година студент – предимство са специалности Телекомуникации, Комуникационни системи и технологии, Електроснабдяване/Електрообзавеждане;
• Работиш с ръчни инструменти, електроинструменти, измервателни уреди, свързани с дейността по поддръжка на телекомуникационни съоръжения;
• Имаш основни познания по електротехника;
• Отговорен и инициативен, екипен играч;
• Със свидетелство за управление на МПС, (счита се за предимство).


Ние ти предлагаме:

• Стаж на трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение;
• Разнообразни допълнителни придобивки;
• Участие в доброволческа инициатива, състезания, игри и други изненади.


Ще се радваме да се срещнем с теб!Ако разпознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на VIVACOM изпрати автобиография, като натиснеш бутон „Кандидатствай“ не по-късно от 30 април 2021 г.Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.

ITCD