Специалист в отдел „Информационна сигурност“ в София
София
длъжност на пълно работно време

Специалист в отдел „Информационна сигурност“ в София

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Специалист в отдел „Информационна сигурност“, дирекция „Информационни системи“, направление „Техническа дейност“ изпълнява дейности по разработването, актуализацията и контрола на изпълнението на нормативни документи и регламенти, свързани с информационната сигурност в процесите на проектиране, внедряване, техническо обслужване и експлоатация на използваните информационни системи и технологии в BULATSA.

Изисквания и необходими умения

Повече информация за позицията и изискванията, както и за начина на кандидатстване, можете да откриете на сайта на BULATSA - www.bulatsa.com, секция „Инфоцентър“, раздел „Кариери“.

Информация за контакт

Телефон: (02) 9371312, (02) 9371787

ITCD