КЛЕТ България ООД
Склададжия
София
длъжност на пълно работно време

Склададжия

София длъжност на пълно работно време

За нас

КЛЕТ България ООД е част от голямата издателска група Клет със седалище в Щутгарт, Германия. Издателска група Клет обхваща 67 компании с 33 офиса в 15 страни. Групата е един от най-големите доставчици на образователни материали и услуги в Европа. В компаниите, включени в групата Клет, работят над 3 600 човека. Чрез издателство КЛЕТ до българските ученици и учители достигат едни от най-висококачествените материали за обучение по чужди езици с марките Cambridge, Klett, PONS и Difusion.

Отговорности

1. Организира приемането, подреждането и съхраняването на стоката и продукцията на издателството.
2. Осъществява продажби на крайни клиенти и търговци и предаване на стоки от склада.
3. Комплектова, изписва и предава за доставка поръчките към куриерът.
4. Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.
5. Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
6. Извършва доставки със служебния автомобил на издателството.
7. Носи пълна материална отговорност за наличностите в склада.
8. Работи със специализираната компютърна система на издателството.
9. Участва при извършването на инвентаризации в склада.
10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

- Организираност, отговорност и подреденост
- Чисто съдебно минало
- Енергичност и изпълнителност
- Валидна шофьорска книжка
- Отлична компютърна грамотност (MS Office 2007, 2010)
- Много добра лична и професионална дисциплина

Ние Ви предлагаме

Работа на постоянен трудов договор с твърдо възнаграждение.