"Интер-Монте" ЕООД
шофьор С+Е
Гоце Делчев
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.