WRC Hotel
Сервитьор/ка
Балчик
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer