EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Счетоводители
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Счетоводители

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Текущо счетоводно отчитане на операциите
• Осчетоводяване на фактури и банкови документи
• Администриране и осчетоводяване на документи за ДМА, инвестиции и материали
• Проверка на счетоводни записи свързани с контрагенти
• Анализ на счетоводните регистри за ДМА
• Изготвяне на данни и подаване на декларации за Местни данъци и такси
• Изготвяне на Счетоводен амортизационен план и Данъчен амортизационен план
• Участие в разработването на счетоводна политика
• Подготовка на данни свързани с финансови отчети
• Участие в одити и данъчни проверки, комуникация с проверяващи екипи

Изисквания и необходими умения

• Магистърска степен по счетоводство
• Опит в сферата на счетоводството
• Познаване на българското законодателство и счетоводни практики, както и МСФО
• Отлично владеене на английски език
• Компютърна грамотност и умение за работа с MS Office пакет
• Умения за работа в екип
• Презентационни и комуникационни умения
• Прецизност и дисциплина при изпълнение на задачите в срок

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за развитие в голяма международна компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Стимулираща работна среда с установена фирмена култура, принципи и ценности
• Отлични условия на работа и богат пакет от придобивки – гъвкаво работно време, възможност за home office, допълнително пенсионно и здравно застраховане, допълнителни финансови стимули за почивка и празници, карти за спорт на преференциални цени и др.
• Привлекателна локация в центъра на Пловдив


Срок за кандидатстване: 20.01.2022 г.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо. Моля, използвайте бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по сми-съла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Дек-ларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

JobTiger Banner