Поверително
Счетоводител
Русе
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
ITCD