TITAN Златна Панега Цимент АД
Оператор на бетон - помпа гр. София
София
длъжност на пълно работно време

Оператор на бетон - помпа гр. София

София длъжност на пълно работно време

За нас

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 13 страни и е работодател на повече от 6000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
Дирекция „Бетонови операции” е част от „Златна Панега Цимент” АД, което е част от Група ТИТАН и притежава бази в четири града – София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново. Компанията търси да назначи:

Отговорности

• Управлява и експлоатира безопасно и безаварийно бетон- помпата
• Осигурява полагане на бетон, като спазва техническите изисквания
• Отговаря за безопасното позициониране на бетон- помпата
• Изпълнява заявките, съгласно предварително изготвен график
• След приключване на работа, извършва почистване и измиване на изпомпващите агрегати на машината от остатъчен бетон
• Извършва ежедневна поддръжка на машината и се грижи за нейната профилактика
• Стриктно спазва изискванията по здраве и безопасност

Изисквания и необходими умения

• Средно/ средно-специално образование;
• Квалификация за работа като машинист на бетон-помпа
• Свидетелство за управление на МПС категория „C”
• Минимум 2 години професионален опит на сходна позиция и познания за принципа на работа с бетон-помпа
• Eкипност, прецизност, толерантност и лоялност

Ние Ви предлагаме

• Отлични работни условия
• Трудов договор
• Възможност за развитие и обучение
Zaplatomer.bg