ISG Personalmanagement OOD
Машинен оператор, производство на бетонови изделия
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време

Машинен оператор, производство на бетонови изделия

Елин Пелин длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ търси за свой клиент - фирма, лидер в производството на бетонни изделия, с локация в близост до София

Машинен оператор, производство на бетонови изделия

Изисквания:
Опит в подобна позиция
Отговорност и висока прецизност при изпълнение на задълженията
Лоялност към работодателя
Умение за работа в екип
Сръчност и бързина при работа
Дисциплинираност
Компютърна грамотност

Основни задължения и отговорности:
Извършва всички производствени операции, съгласно съществуващите работни инструкции и технологична документация
Осъществява управлението на съоръженията и работното оборудване при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация, технологията на производство и системата за производствен контрол
Извършва регулярно необходимите контролни измервания
Участва в поддръжката и ремонта на управляваните съоръжения и оборудване
Проверява качеството на суровини или полуфабрикати, както и на произведената продукция
Отговаря за количеството и качеството на произвежданите продукти

Предлагат се:
Сигурна и дългосрочна работа в една стабилна фирма
Работа на смени
Възможност за професионална квалификация
Стартова заплата, отговаряща на средната за бранша
Навременно и сигурна изплащане на възнагражденията
Работа в неголям и сплотен колектив
Допълнителни стимули и производствен бонус

Ако проявявате интерес към тази работа моля изпращайте Вашата кандидатура - автобиография с актуална снимка на metodi.nikolov@isg.com под референтен номер 18.10.

Информацията, която кандидатстващият предоставя, е поверителна и ще бъде защитена съгласно Закона за защита на личните данни. ISG ще ги използва само и единствено за целите на подбора.


За контакти информация : Методи Николов
Tel: + 359888457368