Аксес Консултанси
Координатор ТРЗ и човешки ресурси
Айдемир
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
ITCD