ISG Personalmanagement OOD
Инженер, електрически машини и апарати
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време

Инженер, електрически машини и апарати

Елин Пелин длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ търси за свой клиент - фирма, лидер в производството на бетонни изделия, с локация в близост до София

Инженер, електрически машини и апарати
Изисквания:
 Висше образование с електротехнически профил;
 3 години практически опит;
 Компютърна грамотност MS Office;
 Умение за разчитане и използване на чертежи, схеми и техническа литература.

Основни задължения и отговорности:
Осигуряване на безаварийна и надеждна работа на съоръженията и работното оборудване. Поддържа в изправност електрическите инсталации, съоръженията и работното оборудване в завода, като осигурява правилната и непрекъснатата им оптимална експлоатация, и извършва превантивни поддръжка срещу възникване на аварии, съгласно съществуващите работни инструкции и технологична документация.Предлагат се:
Сигурна и дългосрочна работа в една стабилна фирма
8 часов работен ден и петдневна работна седмица
Атрактивно заплащане с Допълнителни стимули
Навременно и сигурна изплащане на възнагражденията
Работа в неголям и сплотен колектив
Бонуси при постигнати успехи в количества и качество


Ако проявявате интерес моля изпращайте Вашата кандидатура - автобиография с актуална снимка на office@isg.bg под референтен номер 18.12.

Информацията, която кандидатстващият предоставя, е поверителна и ще бъде защитена съгласно Закона за защита на личните данни. ISG ще ги използва само и единствено за целите на подбора.


За контакт и информация: Гергана Церовска
Tel: + 359888508905