Музейко ЕООД
20 - 50 служителя Кандидатстване
Financial Controller / Финансов Контрольор
София
длъжност на пълно работно време

Financial Controller / Финансов Контрольор

София длъжност на пълно работно време

За нас

Музейко е първият Детски научен център в България и на Балканите и е сред най-големите в Европа . Предлагаме над 130 интерактивни научни инсталации и огромно разнообразие на образователни програми за деца, родители и училищни групи. Вече близо 400,000 посетители са се докоснали до чудесата на науката от откриването. Музейко е финансиран и продължава да се подкрепя от Фондация Америка за България.

Музейко играе важна роля в модерното образование на 21 век, осигурявайки място, където да събудим любопитството на децата и техния интерес към наука, технологии и изкуство. Ние провокираме децата да мислят, създават, учат, рискуват и успяват и ги подготвяме за бъдещи лидери и предприемачи.

Отговорности

- Осигурява съдействие на Управител и Финансов директор и извършва регулярни и инцидентни проверки за спазването на контролните процедури във всеки отдел на компанията.
- Съдейства на Финансов директор за подобряване на контрола на разходите, управлението на имуществото на компанията и събираемостта на вземанията.
- Прави регулярни проверки за спазването на оперативните финансови правила и контролните процедури.
- При възникване на нови бизнес процеси предлага нови контролни процедури за одобрение от Финансов директор.
- Комуникира с външни доставчици, партньори, клиенти, одитори и институции относно документалните и процедурни изисквания.
- Проверява разходите спрямо заложени бюджети и информира Финансов директор.
- Отговаря за отчетността към външните финансиращи институции и изчисляването и следенето на контролните показатели наложени от тях.
- По нареждане на Финансов директор и/или като част от регулярните контролни проверки извършва проверки на предстоящите/ предложени за плащане фактури за налична документация и одобрения, и спазване вътрешните процедури.
- Проверява регулярно вътрешните системи за регистрация на приходи, включително проследява сроковете и издава фактури.
- Събира, проверява, архивира и комуникира към счетоводната фирма всички първични счетоводни и съпътстващи документи и справки, свързани с доставки, задължения, плащания, приходи и вземания от клиенти, съгласно законовите, проектни или вътрешнофирмени изисквания, стандарти и процедури.
- Отговаря за поддържането на каса, проверка на отчети на аванси, оформяне и изчисляване на командировъчни заповеди и разходи, проследяване на отпуски и болнични, събиране на свързаните документи.

Изисквания и необходими умения

- Завършено висше образование в областта на финанси или счетоводство
- Минимум 5 години опит на подобна позиция
- Опит в работа и управление на хора, включително с външни подизпълнители (счетоводители; консултанти)
- Отлични умения за работа с Microsoft Excel, Word, Outlook, Power Point. Опит с други програми за продажби и счетоводство е предимство.
- Отлични способности за работа с компютър и офис техника.
- Добро владеене на английски език.
- Умение да запазва спокойствие под напрежение и в кризисни ситуации.
- Предимство е опит в отчитане на проекти.
- Организираност и прилеженост в работа с документи
- Умение за комуникация с хора от различни екипи, с различен опит, и различни нагласи

Ние Ви предлагаме

- Работа в първия Детски научен център на Балканите
- Уникална работна среда и вдъхновяваща мисия
- Възможност за придобиване на знания всеки ден
- Работа в ентусиазиран и мотивиран екип
- Конкурентно възнаграждение
- Допълнителна здравна застраховка
Careerdays.bg