ISG Personalmanagement OOD
Електротехник или Инженер, електрически машини и апарати
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Електротехник или Инженер, електрически машини и апарати

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ търси за свой клиент - фирма, лидер в производството на бетонни изделия, с локация в близост до София

Електротехник или Инженер, електрически машини и апарати

Отговорности

Основни задължения и отговорности:
Осигуряване на безаварийна и надеждна работа на съоръженията и работното оборудване. Поддържа в изправност електрическите инсталации, съоръженията и работното оборудване в завода, като осигурява правилната и непрекъснатата им оптимална експлоатация, и извършва превантивни поддръжка срещу възникване на аварии, съгласно съществуващите работни инструкции и технологична документация.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
Средно професионално или Висше образование с електротехнически профил;
3 години практически опит;
Компютърна грамотност MS Office;
Умение за разчитане и използване на чертежи, схеми и техническа литература.

Ние Ви предлагаме

Сигурна и дългосрочна работа в една стабилна фирма
8 часов работен ден и петдневна 40 часова работна седмица
Атрактивно заплащане, съответно на квалификацията с допълнителни стимули
Навременно и сигурна изплащане на възнагражденията
Работа в неголям и сплотен колектив
Бонуси при постигнати успехи в количества и качество


Ако проявявате интерес моля изпращайте Вашата кандидатура - автобиография с актуална снимка на g.tserovska@isg.bg под референтен номер 19.4.

Информацията, която кандидатстващият предоставя, е поверителна и ще бъде защитена съгласно Закона за защита на личните данни. ISG ще ги използва само и единствено за целите на подбора.


За информация:
Tel: + 359888508905
HRW 2019