ГЛОБАЛ БИОМЕТ ООД
над 300 служителя
Длъжностно лице по ЗБУТ
с. Мрамом
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Zaplatomer