Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Администратор Billing&CC приложения - гр. София
София
длъжност на пълно работно време

Администратор Billing&CC приложения - гр. София

София длъжност на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Отговорности

• Внедрява нови модули на приложения
• Действа като второ ниво поддръжка при разрешаването на проблеми, свързани с приложенията
• Следи и анализира работата на приложенията и предприема необходимите действия при откриване на проблем, като работи и за автоматизиране наблюдението и автоматизиране на ръчни дейности
• Инсталира нови функционалности и бъг фиксове
• Подпомага намирането на решения на клиентските проблеми
• Поддържа интерфейси с други приложения
• Извършва необходимите оперативни дейности и подготвя справки при необходимост
• Регулярно изпълнява на процедури по изготвяне на сметки и фактури на клиентите
• Дава предложения за подобряване работата на приложенията
• Участва активно в проектите на групата, както и в корпоративните такива

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – бакалавър или магистър в специалности от областта на ИТ или телекомуникациите
• Минимум 2 години професионален опит в работата с бази данни, Oracle или Microsoft SQL Server, SQL, T-SQL
• Познания за WINDOWS, UNIX/ Linux операционни системи
• Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
• Способност за бързо и качествено усвояване на нови знания и умения
• Много добри умения за работа в екип
• Аналитично мислене и внимание към детайла
• Гъвкавост и възможност за адаптиране в бързо променяща се среда

Ние Ви предлагаме

• Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
• Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки
Zaplatomer