Агринайзър ЕООД

Компания

Агринайзър е електронен пазар за търговия със зърно. Платформата помага на продавачи и купувачи да се свързват по-лесно и договарят сделки по-ефективно, изцяло онлайн. 


Zaplatomer.bg