Kaufland Service

Повече от 20 милиона кода, 220 SAP системи, 25 000 програми – всичко това е част от ежедневната работа в Kaufland Информационни системи. Базирана в Германия, Кауфланд е една от най-големите фирми в Европа, предоставящи IT услуги.  Задачата й е да подсигури безпроблемното функциониране на системите, с които над 150 000 служители на Kaufland работят в седем държави.

През месец август 2016 г. Кауфланд България стартира IT проект, свързан с разработката на вътрешни за фирмата IT приложения. В новосформирания IT HUB работи екип от опитни програмисти, които в сътрудничество със своите немски колеги, имат за цел създаването на мобилни приложения за служители и крайни клиенти, както и поддръжката на наличните системи в Кауфланд.

Екипът от програмисти, със седалище в град София, разработва софтуерни решения, използващи най-съвременните технологии, методи и инструменти, които отговарят на високи стандарти за сигурност, производителност и качество.

Zaplatomer.bg