ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП ЛИМИТИД (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ

За AIG

Ей Ай Джи е един от най-големите световни застрахователи с повече от 88 млн. клиенти по света. Компанията е лидер на пазара на общо застраховане, живото-застраховане и пенсионно осигуряване.

Базирана в Ню Йорк, Ей Ай Джи има над 60 000 служители в над 90 държави.

 

AIG в България

Ей Ай Джи е първият чуждестранен застраховател в България, стъпил на пазара на общото застраховане преди повече от 20г., предоставяйки услуги предимно на корпоративни клиенти, но и индивидуални продукти за частни лица.

В началото на 2014 година AIG отвори експертен център в София, фокусиран върху подпомагане дейността на локалните ни офиси в Европа, оптимизиране и подобряване на съществуващите процеси. Към момента в центъра работят над 450 служители.

 

AIG предлага възможности за кариера в 4 основни направления:

  • Администриране на застрахователни полици

Административен отдел, отговорен за изготвянето на застрахователни полици по различни бизнес линии; тяхното подновяване, прекратяване и промени.

  • Администриране и ликвидация на щети

Отделът е отговорен за подпомагането на клиенти (частни и корпоративни) във връзка с настъпили застрахователни събития. Процесът включва регистрация на щети, разследване на обстоятелствата и определяне на обезщетения.

  • Администриране на изходящи парични потоци

Финансово-счетоводен отдел, отговорен за обработката на изходящи плащания.

  • Обслужване на клиенти по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

Екипът осигурява асистенция на клиенти, пострадали по време на пътуване. Процесите са свързани с координация на медицинските дейности и транспортирането.

See in Zaplatomer.bg