ТЕЛЕПОИНТ ООД

Телепоинт е модерен неутрален и напълно резервиран дейта център за колокация на оборудване, разположен в центъра на София, на кръстопътя на повечето български и международни комуникационни мрежи. Съоръжението е от най-висок в Европа клас. Непрекъсваемостта на услугата за многобройните ни клиенти се гарантира от високотехнологични ИТ и телекомуникационни решения и оборудване, както и от 24 х 7 х 365 професионална инжeнерна поддръжка на съоръженията чрез MSC.

За да отговори на най-взискателните международни изисквания за предоставяните услуги, Телепоинт е сертифициран по ISO:9001 за Система за управление на качеството, ISO:27001 за Система за управление на сигурността на информацията, PCI DSS за сигурност на информацията при електронните разплащания.

Във фирмата работят млади, мотивирани, отговорни хора, които споделят общи ценности, развиват се, сприятеляват се, изпробват нови методи, помагат си, предават с желание знанията си и постигат резултати. Стремят се да са максимално полезни за клиентите, за развитието на бизнеса, за колегите и за себе си. Работодателят и средата стимулират усилията за надграждане на знания и умения. Хората са свободни да вземат работещи решения и да ги следват. Чувстват се оценени и уважавани. С удоволствие се включват в различни фирмени мероприятия, успяват да балансират личния и професионален живот.

Zaplatomer.bg