Заедно в час

Заедно в час е неправителствена организация, която подбира най-способните и мотивирани хора да станат учители в училищата, които имат най-голяма нужда от тяхното въздействие. Визията на организацията е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Програмата на Заедно в час е с продължителност две години, в които участниците преподават и развиват своите лидерски и професионални умения.

 

Zaplatomer.bg