АББ България ЕООД
www.abb.bg над 300 служителя

ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 145 000 служителя в над 100 държави. Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления.

ABB се средоточва в следните бизнес направления: Power products, Power systems, Automation products, Process Automation и Robotics.

АББ е лидер в технологиите за производството на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността, които дават възможност на предприятията да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда.

АББ оперира в България чрез една компания с централа в София и офиси и клонове в пет локации. Трите производствени бази в България са разположени в градовете Петрич, Севлиево и Раковски.

Zaplatomer.bg