Societe Generale Expressbank

Societe Generale Експресбанк е част от Societe Generale Group - една от най-големите европейски финансови групи. Базираща се на диверсифициран банков модел, Групата съчетава финансова стабилност и успешна стратегия за устойчиво развитие.

В България банката стартира своята дейност през 1993г. и от тогава до днес тя е доверен партньор на своите над 500 000 клиенти - граждани, малки и средни предприятия, големи и международни компании, инвеститори. С активи от над 6 млрд. лева Societe Generale Експресбанк се нарежда сред лидерите на българския пазар.

Societe Generale Експресбанк подкрепя финансовите проекти на клиенти си и им помага да реализират целите си, като им предоставя гъвкави, достъпни и качествени продукти и услуги.

Societe Generale Експресбанк е носител на множество награди, сред които „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България” (2011, 2012, 2014 и 2017) и „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“ (2010-2016).

Рейтинговата агенция FitchRatings потвърди дългосрочния рейтинг на Сосиете Женерал Експресбанк - 'BBB+' със стабилна перспектива, който е възможно най-високият рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.

Зад успеха на банката стоят нейните над 1500 служители, работещи от 140 офиса в страната и обединявани от ценностите на компанията: екипен дух, иновативност, отговорност и ангажираност.

Zaplatomer.bg