Дискордиа АД
www.discordia.bg над 300 служителя

За компанията

Дискордиа е една от най-иновативните, бързо развиващите се и ​водещи транспортно-логистични компании в Европа. Дейността й е фокусирана върху международния товарен транспорт, включително превозваческа, спедиторска и логистична дейност. Компанията е създадена през 1992 г., член е на Межднародната федерация на спедиторските сдружения (FIATA), Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Освен в България, Дискордиа има свои компании в Румъния и Украйна.

Ключов фактор за успеха на компанията е силният й екип от 850 души. Ръководството на Дискордиа се стреми да насърчава нестандартното и иновативно мислене на служителите си и да ги мотивира да се включват активно във вземането на решения. Поради динамичното си развитие компанията непрекъснато създава нови работни места и набира специалисти в областта на логистиката и транспорта. ​

Careerdays.bg